Hemcheck utvalt som deltagare i EU:s  EIT Health-initiativ GoGlobal Canada

Hemcheck Sweden AB har, som ett av totalt 13 europeiska bolag, blivit utvalt av en jury att delta i EIT: s program GoGlobal Canada. EIT, Europeiska institutet för innovation och teknik, är ett EU-organ inrättat av Europeiska unionen för att stärka Europas innovationsförmåga. Institutet är en del av Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. EIT Health, som är en del av EIT, är världens största innovationsnätverk och består av över 140 partners från näringsliv, forskninginstutitioner och universitet i Europa. Sedan 2018 har EIT Health ett samarbete med Kanada under namnet GoGlobal Canada.

–För att få vara med i GoGlobal Canada måste företaget ha en godkänd produkt och också inlett marknadslansering av denna på en internationell marknad, krav som Hemcheck uppfyller sedan slutet av 2018. Att ha blivit utvalda som deltagare visar på att viktiga beslutsfattare ser våra lösningar som intressanta. Det ger oss kontakter och ingångar, både till forskare och entreprenörer, samtidigt som vi visar upp vårt kunnande och våra lösningar. Det gäller inte bara för de kanadensiska innovationshubbarna i Montreal, Toronto och Vancouver, där vi kan lära oss mer om den nordamerikanska marknaden, utan också på den europeiska marknaden, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

Redan i slutet av juni i år finns EIT Health och GoGlobal Canada med på den stora medtechkonferensen MedFIT i franska Lille, tillsammans med, bland andra, en kanadensisk delegation. Till hösten kommer Hemcheck att bjudas in till en tio dagar lång roadshow till innovationshubbarna i Kanada.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ) Joen Averstad, vd

Tel: 076-108 8191 

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Läs om EIT och EIT Health GoGlobal Canada på

https://eit.europa.eu/sv/in-your-language 

https://www.eithealth.eu/goglobal-canada 

  Logo eit Health 

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är bolagets Certified Adviser.