Delårsrapport Q3 2023 (SWE) Delårsrapport Q2 2023 (SWE) Delårsrapport Q1 2023 (SWE) Årsredovisning 2022 (SWE) Bokslutskommuniké för helåret 2022 och kvartalsrapport för fjärde kvartalet (SWE) Delårsrapport Q3 2022 (SWE) Delårsrapport Q2 2022 (SWE) Delårsrapport Q1 2022 (SWE) Årsredovisning 2021 (SWE) Bokslutskommuniké för helåret 2021 och kvartalsrapport för fjärde kvartalet (SWE) Delårsrapport Q3 2021 (SWE) Delårsrapport Q2 2021 (SWE) Delårsrapport Q1 2021 (SWE) Årsredovisning 2020 (SWE) Bokslutskommuniké för helåret 2020 och kvartalsrapport för fjärde kvartalet (SWE) Delårsrapport Q3 2020 (SWE) Delårsrapport Q2 2020 (SWE) Delårsrapport Q1 2020 (SWE) Årsredovisning 2019 (SWE) Bokslutskommuniké för helåret 2019 och kvartalsrapport för fjärde kvartalet (SWE) Delårsrapport Q3 2019 (SWE) Delårsrapport Q2 2019 (SWE) Delårsrapport Q1 2019 (SWE) Årsredovisning 2018 (SWE) Bokslutskommuniké för helåret 2018 och kvartalsrapport för fjärde kvartalet (SWE) Delårsrapport Q3 2018 (SWE) Delårsrapport Q2 2018 (SWE) Delårsrapport Q1 2018 (SWE) Årsredovisning 2017 (SWE) Bokslutskommuniké för helåret 2017 och kvartalsrapport för fjärde kvartalet (SWE) Delårsrapport Q3 2017 (SWE) Delårsrapport Q2 2017 (SWE) Delårsrapport Q1 2017 (SWE) Årsredovisning 2016 (SWE) Årsredovisning 2015 (SWE) Årsredovisning 2014 (SWE)