Boilerplate

HemCheck Sweden AB (publ.) is developing and commercializing a novel product concept (Helge) that detects hemolysis in blood samples at point of care. Hemolysis, or the rupturing of red blood cells, is the most common reason for blood samples to be deemed unfit for laboratory analysis. When a blood sample cannot be analyzed, it results in delayed treatment entailing increased risks for patients and higher costs for health care providers. HemCheck offers a solution to this global problem by providing a fast and reliable test that makes every sample count. HemCheck Sweden AB (publ.) is headquartered in Karlstad, Sweden.

 

HemCheck Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept (Helge) för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. Helge detekterar hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen och bidrar därmed till en förbättrad vård för patienter över hela världen. Hemchecks huvudkontor finns i Karlstad, Sverige.

 


Logotyp

Avläsare

Joen Averstad