Anna Dalgaard

Ordförande

Ledamot sedan 2016. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Erfarenhet: Anna har över 10 års erfarenhet inom vårdbranschen med erfarenhet som konsult inom sjukvårdssektorn från McKinsey & Company, chef för affärsutveckling på Colonix Medical och projektchef hos Scandinavian Health Partner. Anna är även medgrundare till vårdbolaget Health Navigator AB och Aktiv Hälsostyrning i Sverige AB. Anna är styrelseledamot i Add health media AB, styrelseledamot i Ortivus AB och styrelseordförande i The happy factory AB.

Jenni Björnulfson

Ledamot

Ledamot sedan 2016. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har även studerat vid Karolinska Institutet. Erfarenhet: Jenni har omfattande erfarenhet från finansmarknaden efter att bland annat ha arbetat med corporate finance i tio år på Handelsbanken Markets och Alfred Berg Fondkommission/ABN AMRO samt i tre år som aktieanalytiker på Standard & Poor’s och ABG Sundal Collier. Jenni har även arbetat som affärsområdeschef på Global Health Partner och arbetar idag som CFO och IR-ansvarig på Promore Pharma. Jenni är här utöver styrelseledamot i The C Story AB.

Hjalmar Didrikson

Ledamot

Ledamot sedan 2010. Var ordförande mellan 2010 och 2015. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hjalmar Didrikson är medgrundare till Bolaget och medgrundare till investmentbolaget Alfvén & Didrikson AB. Hjalmar har en bred internationell erfarenhet från investeringsbranschen. Hjalmar har jobbat som Senior Director på EQT (Stockholm och Warszawa) och tidigare även på FSN Capital Partners (Oslo) och UBS Investment Bank (London).

Torbjörn Koivisto

Ledamot

Ledamot sedan 2016. Jur. kand. från Uppsala universitet. Erfarenhet: Torbjörn är affärsjurist med inriktning på bolags­ och handelsrätt. Han har tidigare arbetat för Mannheimer Swartling, Lindahl och Bird & Bird. Sedan 2006 arbetar Torbjörn som konsult i det egna företaget IARU Institutet för Affärsjuridisk Rådgivning i Uppsala AB och han har mångårig erfarenhet som rådgivare till bolag inom life science-sektorn. Torbjörn sitter för närvarande i styrelsen i XSpray Pharma AB (Publ), Cinclus Pharma Holding AB och KIBACQ AB.

Karin Dahllöf

Ledamot

Ledamot. Född 1959. Biomedicinsk analytiker. Karin har mer än 27 års erfarenhet från företagsledning, marknadsföring och försäljning i internationella medicintekniska bolag såsom HemoCue AB, CellaVision AB, Bonesupport AB, Chromogenix AB i Sverige, EKF Diagnostics Ltd. i UK, och Vidacare B.V. i Nederländerna. Hon arbetar idag som tf VD för Monivent AB. Karin är styrelseledamot i Boule Diagnostics AB.

Måns Alfvén

Suppleant

Suppleant sedan 2015. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Erfarenhet: Måns har flerårig erfarenhet som konsult hos The Boston Consulting Group, bland annat som projektledare. Måns har även arbetat som trade commissioner hos Sveriges Exportråd i Australien samt som VD för Eirus Medical AB. Måns är medgrundare till investmentbolaget Alfvén & Didrikson och har omfattande erfarenhet från styrelsearbete i bland annat Trustly Group AB och Quinyx AB.