26 januari 2018
Bokslutskommuniké

12 april 2018
Publicering av Årsredovisning

9 maj 2018
Publicering Kvartalsrapport 1

14 maj 2018
Årsstämma

31 augusti 2018
Publicering Kvartalsrapport 2

15 november 2018
Publicering Kvartalsrapport 3