15 november 2018
Publicering Kvartalsrapport 3

20 februari 2019
Bokslutskommuniké för helåret 2018

12 april 2019
Årsredovisningen för 2018 publiceras

9 maj 2019
Delårsrapport för första kvartalet

14 maj 2019
Årsstämma för Hemcheck Sweden AB

30 augusti 2019
Delårsrapport för första halvåret

15 november 2019
Delårsrapport för årets första nio månader