Besök oss här för uppdaterade nyheter och information angående vår Årsstämma.

2019

Kallelse till årsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ) 2019

Fullmaktsformulär, Hemcheck Sweden AB (publ)

2018

Protokoll årsstämma HemCheck 2018

Kallelse till årsstämma i HemCheck sweden AB (publ) 2018

2017

Protokoll årsstämma HemCheck 2017