per den 28 juni 2019

 

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Stockholm Karlstad invest AB 1 256 325 8,00%
Mathias Karlsson 1 064 050 6,77%
Olcon engineering aktiebolag 1 137 609 7,24%
Almi Invest Norra mellansverige 1 010 166 6,43%
Avanza Pension 747 782 4,76%
SHL Group AB 540 777 3,44%
Swedbank AS 571 196 3,64%
Nordnet Pensionsförsäkring 342 677 2,18%
Övriga 9 037 648 57,54%
Totalt 15 708 230