per den 30 juni 2018

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Stockholm Karlstad Invest AB 1 256 325 8,00%
Mathias Karlsson 1 187 500 7,56%
Olcon engineering aktiebolag 1 137 609 7,24%
Almi Invest Norra mellansverige 1 022 166 6,51%
Avanza Pension 790 286 5,03%
Övriga 9 091 672 57,88%
Totalt 15 708 230 100%
Närmast efter topp 5
SHL Group AB 649 400 4,13%
Swedbank AS 573 272 3,65%