per den 30 september 2018

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Stockholm Karlstad Invest AB 1 256 325 8,00%
Mathias Karlsson 1 187 500 7,56%
Olcon engineering aktiebolag 1 137 609 7,24%
Almi Invest Norra mellansverige 1 010 166 6,43%
Avanza Pension 788 909 5,02%
Övriga 8 717 526 55,50%
Totalt 15 708 230 100%
Närmast efter topp 5
Nordnet Pensionsförsäkring 544 731 3,47%
SHL Group AB 540 777 3,44%
Swedbank AS 524 687 3,34%