Bokslutskommuniké för helåret 2017
och kvartalsrapport för fjärde kvartalet   

 

Interim Report Q3 2017 (SWE)

 

Interim Report Q2 2017 (SWE)

 

Interim Report Q2 2017 (SWE)

 

Interim Report Q1 2017 (SWE)

 

Annual Report 2016 (SWE)

 

Annual Report 2015 (SWE)

 

Annual Report 2014 (SWE)