Mellan December 2016 och Maj 2017 genomfördes en användarstudie vid akutavdelningen på Central sjukhuset i Karlstad. Sjuksköterskan Johan Burnett var en av de som testade HemChecks produkt – och så här berättar han om användandet.

Vilken är din erfarenhet av Helge?

Första gången Johan Burnett kom i kontakt med Helge var för ett år sedan när prototypen testades på akutmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. Nu använder han Helge så gott som dagligen i sitt arbete då han medverkar i användartester som HemCheck utför.

– Jag använder Helge i samband med att jag tar proverna med en perifer venkateter, en PVK. Jag upplever inte att det blir någon fördröjning i mitt arbete. Jag fortsätter att genomföra provtagningen medan det patientnära testet pågår.

I vilka situationer har du nytta av Helge?

– Innan Helge chansade vi på att det inte var hemolys i de prover vi skickade till kemlab, det behöver jag inte längre. Om jag sitter med proverna i handen varför skulle jag då inte testa dem? Stora konsekvenser kan förhindras med en enkel åtgärd på några sekunder. Jag upplever att det är PVK:n som är boven, därför kommer jag alltid att använda Helge när jag tar prover med en PVK. När jag tar blodprover ur en kateter med bra flöde och det sedan visar sig bli hemolys blir jag irriterad. Med Helge kan jag testa och ser direkt om det kommer gå bra.

Det som är bra med Helge är att det är så enkelt. På 20 sekunder vet jag att jag får svar inom en timme på beställda prover. Om jag inte använder Helge kan det innebära att patienten får vänta ytterligare en timme.

Jag kan inte se någon nackdel med en sådan produkt som Helge. Vi får ofta hemolys när vi tar prover ur PVK, efter provtagning på svårstuckna patienter eller när det är långsamt blodflöde i ur PVK:n.

Jag vill inte att det ska bli hemolys. Med hemolys blir flödet på akuten sämre eftersom läkarna måste vänta på svar. Vi ska inte behöva ta om prover.

Kommer du använda Helge i framtiden?

– Ja, alltid. Jag kommer testa blodprover med Helge varje gång om hemolystestet finns tillgängligt. Jag vill orsaka så lite lidande som möjligt för patienterna genom att undvika hemolys. Vi kan minska sticken, väntetiderna, bedömningen av patienten snabbas på och vi får ett bättre flöde på akuten.

Tidigare när jag verkligen behövde ha ett blodprovssvar har jag gjort två stick på patienten. Ett för PVK:n och ett för blodproverna med rak kanyl. Nu med Helge kan jag sticka patienten med en PVK och testa med Helge. Jag använder alltid Helge på de patienter som är svårstuckna. Jag kommer använda Helge varje gång jag tar prover ur en PVK om det finns tillgängligt efter studien.

 

Johan Burnett är sjuksköterska med erfarenhet från akutvård. Johan jobbar för närvarande vid akutmottagningen i Karlstad. Johan deltar i klinisk studie vid samma akutmottagning.

 


 

Hemolys innebär att de röda blodkropparna spricker.

Perifer venkateter, PVK, är en tunn kateter som förs in i en ven och ger tillgång till blodbanan. Inläggning av en PVK är ett mycket vanligt ingrepp och syftet är att ge patienten vätska, näring, blodprodukter och läkemedel samt för blodprovstagning.