Varje år måste miljoner blodprov tas om världen över. Helt i onödan.

Helge ger svar direkt vid provtagningen

En stor del av alla medicinska beslut grundar sig på laboratorieanalyser av blodprover. Felaktiga prov och uteblivna analyssvar leder till väntetider och risker för patienter. Varje år uteblir cirka 45 miljoner analyssvar globalt på grund av hemolys, vilket innebär att röda blodkroppar spricker i provröret. Hemolys är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras, och att analyssvar inte skickas till läkaren.

I dagsläget upptäcks inte hemolys förrän provet är analyserat på laboratoriet. Blodprovet måste tas om, diagnosen blir försenad, patienten blir lidande och kostnaderna för sjukhuset ökar.

Dr Karlssons idé väcktes ur viljan av att hjälpa

” Från början såg jag det som ett provrör med tillhörande analyssvar. Men idag ser jag helheten. Jag ser de enorma konsekvenser hemolys har på hela patientflödet.”
Mathias Karlsson, disputerad läkare och HemChecks grundare, har arbetat både som sjuksköterska och läkare. Han disputerade vid Karolinska institutet med en avhandling om diagnostik av nyfödda barn.

Sjukvård handlar i mångt och mycket om flöden. Personalen planerar sina arbetspass med ständiga prioriteringar. Ett blodprov som behöver tas om på grund av hemolys stannar upp arbetet, och besluten kring patienten blir försenade.

Idén om att eliminera hemolys i vården väcktes ur frustration. Det var vid arbetet med nyfödda barn som Mathias Karlsson insåg hur mycket hemolys påverkar hela vårdkedjan negativt. Mathias behövde korrekta analyssvar snabbt för att kunna ge sina små patienter vård. Vid hemolys uteblir en viktig pusselbit. Den pusselbit som kan vara avgörande för vilken behandling som ska sättas in, eller för att avgöra om insatt behandling ger önskad effekt.

Mathias Karlsson grundade HemCheck 2010 tillsammans med Hjalmar Didrikson, Alfvén och Didrikson Invest. Idén blev en uppfinning som förädlades och utvecklades av kloka personer. Visionen konkretiserades till något som idag är tekniskt möjligt: hemolystestet Helge.

Och namnet Helge då? Jo ”hemoly level gauge equipment” såklart.

Svar på några sekunder

Rutinen är att blodprov tas av ansvarig sjuksköterska. Därefter skickas blodprovet till ett laboratorium för analys. Analyssvar meddelas sedan behandlande läkare och sjuksköterska. Flertalet av de vanligaste analyserna är hemolyskänsliga och idag upptäcks hemolys först på laboratoriet. Om blodprovet är hemolyserat kan ingen analys göras, och blodprovet måste tas om.

Med Helge avgörs direkt vid provtagningen om ett blodprov är hemolyserat eller inte. Inom några sekunder vet man om det har tillräckligt hög kvalitet för att skickas vidare för analys på laboratoriet.

Studie visar att Helge kan sitt jobb

Mellan december 2016 och maj 2017 genomförde HemCheck användartester med en prototyp av Helge, ett patientnära test för att upptäcka hemolys, vid akutavdelningen på Centralsjukhuset Karlstad.
Lär mer om studien