HemCheck Sweden AB utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept, Helge, för patientnära detektion av hemolys.

Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. Helge detekterar hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen och bidrar därmed till en förbättrad vård för patienter över hela världen.

 

  • HemChecks Sweden AB är ett publikt medicintekniskt aktiebolag baserat i Karlstad, Sverige. HemChecks är noterat på Nasdaq First North Stockholm.
  • HemCheck grundades 2010 baserat på en uppfinning av Dr. Mathias Karlsson. Medgrundare var Hjalmar Didrikson, investmentbolaget Alfvén & Didrikson AB, med bakgrund från bland annat riskkapitalbolaget EQT.
  • HemChecks marknad är global och antalet relevanta blodprover för HemCheck uppgår till cirka 1,5 miljarder.
  • HemCheck beräknar att enbart akutsjukvården i USA skulle kunna sänka sina kostnader för hemolys med cirka 100 MEUR per år genom att använda Helge.
  • HemChecks produkt Helge skyddas av patent i USA och i Europa.

Affärsidé

HemCheck utvecklar och kommersialiserar ett produktkoncept för patientnära detektion av hemolys.

Vision

HemChecks vision är att säkerställa att varje blodprov ger de svar som sjukvården efterfrågar och behöver för att kunna erbjuda sina patienter en effektiv och säker vård.