Hemcheck_logo

Hemchecks Nyhetsbrev - mars 2019

Välkommen till mars månads nyhetsbrev från oss på Hemcheck!

Tiden går fort. Sedan vårt förra nyhetsbrev har vi hunnit presentera vår bokslutskommuniké för
verksamhetsåret 2018. Den hittar ni på vår webb om ni vill läsa mer i samlad form om året som gick.
När det gäller marknadslanseringen av våra två lösningar för snabb detektion av hemolys i
blodprover och blodgasprover, så har arbetet nu rullat igång på allvar. På vår webb finns sedan några veckor en film, där jag och vår sälj- och marknadsansvarige Peter Andersson berättar om våra planer framåt. Idag börjar de bli verklighet och vi tillbringar mycket av vår tid med att prata med möjliga kunder, i och utanför Sverige.
Som en naturlig del i vår verksamhet utvärderar och testar potentiella kunder våra lösningar löpande. I och med CE-märkningen blir dessa tester mer kommersiellt intressanta och för närvarande testas våra lösningar av kliniker i Sverige och utomlands. Bland annat utvärderar barnavdelningen på ett större svensk sjukhus Hemchecks lösning. Vi hoppas få återkomma till dessa tester om och när vi väl tecknat vårt första avtal med kund. Det är alltid svårt att förutsäga hur lång tid det tar när det gäller nya produkter, men förhoppningsvis ligger det inte så långt bort.
I vårt föregående nyhetsbrev kunde ni läsa om hur en av våra användare, akutsjuksköterskan
Johanna Johansson berätta om hur hon ser på hemolysproblemet och på vår lösning. Den resan
fortsätter idag, då ni möter akutsjuksköterskan Camilla Sjökvist.

Trevlig läsning!
Annelie Brolinson, vd
porträtt-5
Hemcheck_logo

Nyfiken på Hemchecks bokslutskommuniké för
verksamhetsåret 2018?

Användarberättelse

Camilla Sjökvist
Akutsjuksköterska

Hur vanligt upplever du problemet med hemolys?

Det är vanligt med hemolys men det varierar. Jag upplever att det är mer hemolys vissa dagar och att det många gånger beror på hur man tar blodprovet och vilken typ av metod man använder. Jag upplever till exempel att det oftare blir hemolys om man tar blodprovet ur en pvk, något som ofta används då patienten behöver olika läkemedel eller dropp.

Hur upplever du att hemolys påverkar patienterna?

När det blir hemolys i vissa blodprover förlängs tiden för patenten på akuten, något som leder till försämrat patientflöde. Ofta vill läkarna ha provsvaren innan de fattar vissa beslut. En del provsvar är extra känsliga för hemolys och det kan fördröja vissa undersökningar och i viss mån också fördröja beslut som rör patientens behandling, något som sällan är bra framför allt i akuta situationer.

Hur tror du en lösning som Hemchecks skulle tas emot i vården?

Eftersom produkten känns enkel att använda och säkert skulle kunna leda till att vi kan förkorta tiden för provsvar så tror jag implementeringen i vården inte skulle var något problem med rätt utbildning. Men sedan är det också en kostnadsfråga. I dag har vi inget som kontrollerar hemolys i det patientnära arbetet, vi måste skicka till labb för att få svar och det tar tid.

_MG_5056 (1)
AnnelieBrolinson

Utsedd till en av näringslivets 125 mäktigaste kvinnor

Nyligen presenterade Veckans Affärer sin lista över näringslivets mäktigaste kvinnor och med på listan finns ingen mindre än Hemchecks vd Annelie Brolinsson.

Läs mer om utmärkelsen.

Hemcheck till EFML-konferensen i Zagreb

22-23 mars arrangerar European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine sin femte konferens avseende kvalitetsarbete inom preanalys, den här gången i Zagreb. Vartannat år samlas över 600 personer som på ett eller annat sätt är aktiva inom området för att dela med sig och samtala kring ämnet. Konferensprogrammet är skräddarsytt för att leverera aktuell kunskap inom området och samtidigt …
Read more
Kontakta oss
HemCheck Sweden AB
Karlstads universitet
Biomedicin
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden