Hemcheck_logo

Hemchecks Nyhetsbrev - december 2018

Ett händelserikt år


Det har varit ett fantastiskt händelserikt år och jag känner mig otroligt stolt över vad både Hemcheck-teamet och vår samarbetspartners tillsammans lyckats åstadkomma. Under slutet av året har vi CE-märkt båda våra produktkoncept, något som gör att vi nu kan erbjuda patientnära hemolysdetektion både i Sverige och Europa. Ett rejält kliv framåt och det för oss närmare vår vision om hemolysfri blodprovstagning.
Året började med en lyckosam kapitalanskaffning som i hög grad bidrog till att vi lyckats genomföra de insatser som tagit oss dit vi är i dag. Vi har tecknat viktiga avtal med våra produktionspartners SHL-group och Scanfil, vi har fått möjlighet att utvärdera vårt hemolystest både i Region Västmanland och hos Landstiget i Värmland och vi har fått patent beviljat. Dessutom har vi aktivt deltagit i en mängd givande konferensen och evenemang som lett till nya viktiga kontakter och bekräftelser att vårt koncept verkligen behövs och kommer göra nytta.
Och sist men inte minst har vi förstärkt både vårt team och styrelse med nya kompetenta medarbetare och är därigenom väl riggade för marknadslansering med allt vad det innebär. Nu ser vi fram emot ett nytt spännande år och jag vill passa på att tack för det gångna året och önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år!

Trevlig läsning
Annelie Brolinson, vd
webb_annelie

Hemchecks hemolystest för blodprov med vakuumrör nu CE-märkt

Hemchecks test avsett för detektion av hemolys i samband med blodprovstagning med vakuumrör, den vanligaste blodprovstypen inom vården, är nu CE-märkt. CE-märkningen innebär en kvalitetssäkring och är en förutsättning för att Hemchecks produkter ska få säljas på marknaden och användas på olika vårdinrättningar i Sverige och övriga Europa. En CE-märkning är slutresultatet av en lång kedja av olika processer …
Read more
Hemcheck_produkt-14
Hemcheck_produkt-21

Nyheter som sammanfattar året

Hemcheck tecknar avtal med globala SHL Group
Hemchecks teckningsoption av serie TO 1 nyttjades till cirka 96,3 %
Viktigt patent beviljas av USPTO
Hemcheck presenterar resultat från studie om hemolys i blodgasprover
Hemcheck tecknar avtal med globala Scanfil
Anna Dalgaard blir ny styrelseordförande i Hemcheck
Karin Dahllöf – ny styrelseledamot i HemCheck
HemCheck deltar i Nordiska kongressen för klinisk kemi
Verifieringsfasen är genomförd – med gott resultat
Maria Bohlin – ny kvalitetssamordnare hos Hemcheck
Peter Andersson – Ny sälj- och marknadschef hos Hemcheck
Hallå där Johan Burnett...
Hemchecks hemolystest för blodgassprutor CE-märkt
Hemcheck avslutar valideringsfasen för blodprovstestet avsett för vakuumrör
Hemchecks hemolystest för blodprov med vakuumrör nu CE-märktgruppbild

Användare berättar

Johan Hellman
Sjuksköterska med erfarenhet från akutsjukvården

Hur upplever du problemet med hemolyserade blodprover?

Jag har bland annat jobbat på akuten och där är hemolyserade blodprover ett problem, bland annat för att det förlänger handläggningstiden av patienterna ganska mycket emellanåt. Även om vi har en snabb svarstid på prover så kan det ändå ta två timmar innan vi får svaret. Dessutom upplever jag att många patienter ogillar att bli stuckna, så kan man både få ett snabbt svar och slippa sticka om patenten är det dubbel bonus.

Du har testat Hemchecks produktkoncept, vad är din upplevelse?

Eftersom jag även har varit med och testat Hemchecks produktkoncept i ett tidigt skede så kan jag säga att slutresultatet känns väldigt bra. Nu känns användandet både enkelt och man kan lita på resultatet. Det här är ett bra exempel på att konceptet utvecklats nära slutanvändaren.


.
Har du några andra synpunkter på konceptet?

Jag ser också att konceptet skulle kunna användas utanför slutenvården, till exempel inom kommunsjukvården. Där händer det ju att man tar blodprover i hemmet, vilket kan ge så mycket som ett dygns fördröjning innan man vet om blodprovet går att analysera eller inte.
Kontakta oss
HemCheck Sweden AB
Karlstads universitet
Biomedicin
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden