Hemcheck_logo

Hemchecks Nyhetsbrev - Augusti 2019

Välkommen till augusti månads nyhetsbrev från oss på Hemcheck

Efter en härlig sommar är arbetet hos oss på Hemcheck i full gång. Under hösten kommer vi fortsätta fokusera på marknadslanseringen och målet att få in betalande kunder, som bland annat inbegriper ytterligare tester på olika sjukhus.

Joen-2
Vi kommer även arbeta med många andra viktiga frågor såsom att fortsatt stärka produktion och logistik och se över vilka ytterligare utvecklingsmöjligheter vi har avseende våra tjänster och produkter. I det här nyhetsbrevet kan du läsa om en del av det arbetet, så som en ny applikation för hälsoekonomisk analys på vår hemsida, att Hemcheck blivit uttagna att delta vid MedTech Mission to NHS Expo 2019 och NHS Opportunities Workshop i Manchester och hur vi tecknat avtal med SHL om utökning av produktionskapacitet för våra engångstester.

Det känns roligt att nu kunna erbjuda intressenter en interaktiv hälsoekonomisk modell på vår hemsida, som till exempel gör det lättare för varje enskilt sjukhus att räkna ut de hälsoekonomiska effekterna av Hemchecks koncept för vakuumrör. Ett verktyg som vi hoppas ska synliggöra fler av de positiva effekter som vårt koncept kan innebära.

Trevlig läsning
Joen Averstad, vd

Hälsoekonomisk analys räknar ut effekterna

Hälsoekonomisk analys räknar ut effekterna
Vad kan Hemchecks koncept för patientnära hemolysdetektion innebära för just din verksamhet? Nu kan du ta reda på den hälsoekonomiska effekten vid användande av Hemchecks hemolystest för vakuumrör. Den interaktiva modellen är baserad på internationella studier och tillgänglig data och erbjuder nu varje enskilt sjukhus att göra sin egen hälsoekonomiska analys baserat på sina egna specifika data.
Read more

Hemcheck utvalda till MedTech Mission to NHS Expo 2019

I juli meddelade UK Department of International Trade (DIT) att de valt ut Hemcheck som ett av tre svenska bolag som får delta vid MedTech Mission to NHS Expo 2019 och NHS Opportunities Workshop i Manchester, England 3-5 september. Detta utan kostnad för Hemcheck då resekostnader, logi och inträdeskostnader ingår.
Read more
Hemcheck utvalda till MedTech Mission to NHS Expo 2019

Hemcheck tecknar avtal med SHL om utökning av produktionskapacitet

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett nytt avtal med SHL Technologies Limited, som är en del av den internationella koncernen SHL Group. Avtalet avser ökad kapacitet och automatisering av produktionen av de engångstest som ingår som en bärande del i Hemchecks tjänst för hemolysdetektion i samband med blodprovstagning med vakuumrör och blodgassprutor.
Read more

Hemcheck med på Introduce Investor Days i Stockholm

ABG Sundal Colliers seminarium Introduce Investor Days, där företagsledare från olika börsbolag bjuds in för att presentera sin verksamhet, anordnas kvartalsvis. Hemcheck medverkar den 2 september klockan 13.30 då vd Joen Averstad och Annelie Brolinson, operativ chef, presenterar bolaget. Presentationen följs av en frågestund med aktieanalytiker från ABG Sundal Collier. Seminariet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten.
Read more
Kontakta oss
HemCheck Sweden AB
Karlstads universitet
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden