Teamet

Annelie Brolinson, vd

Annelie är VD för HemCheck sen 2012 och var projektkoordinator för HemCheck 2010-2011. Annelie har en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap och en doktorsexamen i Fysiologi från Stockholms universitet, Sverige.

Robert Thorén, ekonimichef

Robert är ekonomichef för HemCheck sen 2016. Robert har en magisterexamen i ekonomi och mångårig erfarenhet av att arbeta med små och medelstora publika bolag. Robert har arbetat som konsult för KPMG och som ekonomichef på Aker Solutions.

Björn Eriksson, teknikchef

Björn är teknikchef på HemCheck sedan 2014 och är ansvarig för produktutveckling, tillverkning och kvalitet. Björn arbetade tidigare som analytisk kemist på Cambrex Karlskoga. Björn har en doktorsexamen i analytisk kemist från Karlstads universitet.

Natasja Broman, laboratorietekniker

Natasja arbetar på HemCheck sen 2015 och arbetar med produktutveckling och tillverkning på HemCheck. Natasja är utbildad inom kemi och biomedicinsk laboratorievetenskap med erfarenhet från kliniskt kemiskt laboratorium.

Henrik Duhalde, klinisk specialist

Henrik arbetar som klinisk specialist på HemCheck sedan 2016 med ansvar för kliniska tester och kundrelationer. Henrik är specialistutbildad sjuksköterska och har mångårig erfarenhet av akutsjukvård.

Eva-Lotta Palm, produktchef

Eva-Lotta arbetar som produktchef på HemCheck med ansvar för utvärdering, kvalitetskontroll samt regulatorisk dokumentation. Eva-Lotta arbetade tidigare som analytisk kemist på Cambrex Karlskoga och har en magisterexamen i kemi från Karlstads universitet.

Michael Lundh, projektledning & QA/RA

Michael arbetar för HemCheck sedan 2016 som projektledare och rådgivare inom QA/RA. Michael har ca 10 års erfarenhet projektledning och utveckling av medicintekniska produkter.

Vår Vision

HemChecks vision är att säkerställa att varje blodprov ger de svar som sjukvården efterfrågar och behöver för att kunna erbjuda sina patienter en effektiv och säker vård.

Kontakta oss

Hemcheck Sweden AB
Karlstads universitet
Biomedicin
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Annelie Brolinson (CEO)
Mobil: +46 70 288 0826
annelie.brolinson@hemcheck.com

Kontakta oss

HemCheck Sweden AB
Karlstads universitet
Biomedicin
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Annelie Brolinson (CEO)
Mobil: +46 70 288 0826
annelie.brolinson@hemcheck.com

Följ HemCheck i sociala medier