Vårt unika produktkoncept Helge består av ett engångstest och en digital avläsare

hemChecks verksamhet bygger på framtagandet av ett produktkoncept: Helge, som består av ett engångstest samt en avläsare. Syftet är att hitta hemolyserade blodprover på några sekunder i direkt anslutning till blodprovtagningen (point-of-care). Ett nytt blodprov kan då tas omedelbart, och ett korrekt prov skickas till laboratoriet.

Så här fungerar Helge

Helge är ett test för patientnära hemolysdetektion. Engångstestet aktiveras genom att en nål tränger in i blodprovskorken. En liten mängd helblod går in i engångstestet och plasma/serum separeras. Engångstestet med blodprovröret placeras i avläsaren, som inom några sekunder läser av och signalerar om blodprovet är hemolyserat eller inte.

Teknisk beskrivning

Engångstestet är ett cylinderformat plasthus med avläsningsfönster anpassat för den digitala avläsaren. Ett nålskydd skyddar användaren. Konceptet är patenterat.

Hemcheck Sweden ABKarlstad universitetBiomedicinUniversitetsgatan 2651 88 KarlstadSweden Copyright hemCheck 2017