Karlstad 29 mars 2018: Hemcheck Sweden AB kan nu presentera resultat från den kliniska studie om hemolys i blodgasanalyser som genomförts i samarbete med Västerås sjukhus. Studien visar att hemolysfrekvensen i blodgasprover från akutmottagningen är 8,0 procent. Den visar samtidigt att produktkonceptet Helges förmåga att upptäcka hemolys är mycket god, med 80 procents sensitivitet, det vill säga förmåga att identifiera ett hemolyserat prov och 99 procents specificitet, förmåga att korrekt identifiera ett icke hemolyserat prov.

Ladda ner pressmeddelandet