Styrelse

FREDRIK SJÖVALL

Styrelseordförande
Född 1980

Ordförande sedan 2015. Tillförordnad VD i hemCheck från november 2014 till oktober 2015. Civilingenjörsexamen från Chalmers med inriktning på entreprenörskap. Erfarenhet: Fredrik har jobbat som VD för mindre bolag i läkemedels- och bioteknikbranschen i över tio år. Bland annat var Fredrik medgrundare och VD till PharmaSurgics (numera en del av Promore Pharma AB). Fredrik är idag VD för Inhalation Sciences Sweden AB.

JENNI BJÖRNULFSON

Ledamot
Född 1971

Ledamot sedan 2016. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har även studerat vid Karolinska Institutet. Erfa-renhet: Jenni har omfattande erfarenhet från finansmarknaden efter att bland annat ha arbetat med corporate finance i tio år på Handelsbanken Markets och Alfred Berg Fondkommission/ABN AMRO samt i tre år som aktieanalytiker på Standard & Poor’s och ABG Sundal Collier. Jenni har även arbetat som affärsområdeschef på Global Health Partner och arbetar idag som CFO och IR-ansvarig på Promore Pharma. Jenni är här-utöver styrelseledamot i The C Story AB.

ANNA DALGAARD

Ledamot
Född 1979

Ledamot sedan 2016. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Erfarenhet: Anna har över 10 års erfarenhet inom vårdbranschen med erfarenhet som konsult från McKinsey & Company, chef för affärsutveckling på Colonix Medical och projektchef hos Scandinavian Health Partner. Anna är även medgrundare till vårdbolaget Health Navigator AB och Aktiv Hälso styrning i Sverige AB. Anna är härutöver styrelseordfö-rande i The happy factory AB och styrelse ledamot i A. Klevby Dalgaard AB.

HJALMAR DIDRIKSON

Ledamot
Född 1974

Ledamot sedan 2010. Var ordförande mellan 2010 och 2015. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med utbytes-studier vid Leonard N. Stem School of Business i New York. Erfarenhet: Hjalmar är medgrundare till hemCheck och med-grundare till investmentbolaget Alfvén & Didrikson. Hjalmar har en bred internationell erfarenhet från investeringsbranschen. Hjalmar har jobbat som Senior Director på EQT (Stockholm och Warszawa) och tidigare även på FSN Capital Partners
(Oslo) och UBS (London). Hjalmar har omfattande erfarenhet från styrelsearbete bland annat som styrelseordförande i Acast AB, Alfvén & Didrikson och Phoniro Systems AB.

TORBJÖRN KOIVISTO

Ledamot
Född 1969

Ledamot sedan 2016. Jur. kand. från Uppsala universitet. Erfarenhet: Torbjörn är affärsjurist med inriktning på bolags­ och handelsrätt. Han har tidigare arbetat för Mannheimer Swartling, Lindahl och Bird & Bird. Sedan 2006 arbetar Torbjörn som konsult i det egna företaget IARU Institutet för Affärsjuridisk Rådgivning i Uppsala AB och han har mångårig erfarenhet som rådgivare till bolag inom life science-sektorn. Torbjörn sitter för närvarande i styrelsen i Moberg Pharma AB (publ). Torbjörn är även ledamot i XSpray Microparticles AB
(under namnändring till XSpray Pharma AB (publ)), KIBACQ AB och Forslid & Co AB.

MÅNS ALFVÉN,

Suppleant
Född 1974

Suppleant sedan 2015. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Erfarenhet: Måns har flerårig erfarenhet som konsult hos The Boston Consulting Group, bland annat som projektledare. Måns har även arbetat som trade commissioner hos Sveriges Exportråd i Australien samt som VD för Eirus Medical AB. Måns är medgrundare till investmentbolaget Alfvén & Didrikson och har omfattande erfarenhet från styrelse-arbete i bland annat Trustly Group AB och Quinyx AB.