Om Hemcheck

hemCheck utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept (HELGE™) för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för sjukvården.
hemCheck erbjuder en lösning som detekterar hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen och bidrar därmed till en förbättrad vård för patienter över hela världen. Hemcheck Sweden AB (publ) är ett publikt medicintekniskt aktiebolag baserat i Karlstad, Sverige. Hemcheck är noterat på Nasdaq First North Stockholm. HemCheck grundades 2010 baserat på en uppfinning av Dr. Mathias Karlsson.