hemCheck är med som utställare på LINUS-dagarna i Visby. Vi har i skrivande stund haft många givande samtal med biomedicinska analytiker från hela landet. Vi inspireras av deras kreativa idéer kring tillämpningen av hemChecks produktkoncept och känner stor glädje inför det positiva bemötandet vi får här. LINUS-dagarna är ett uppskattat tillfälle att diskutera och utbyta tankar och erfarenheter kring laboratoriemedicin, främst med fokus på patientnära diagnostik.