HemCheck participates in SWEETs18

SWEETs18, The National Emergency Emergency Meeting, is arranged between 7-9 of March in Stockholm, Sweden. For three days, Sweden's emergency medical practitioners and emergency nurses meet to discuss and learn from each other. HemCheck participates and present how...

HemCheck deltar vid årets första event med Feminvest och Analyst Group

23 januari är det dags för Feminvest att tillsammans med Analyst Group bjuda in till årets första event. Eventet inleds med en fördjupad analysutbildning ledd av Analyst Group följt av två företagspresentationer, där HemCheck står för en av dem. I en avslutande...

Träffa HemCheck på Aktiedagen

Den 30 januari deltar HemCheck på Aktiedagen i Lund, ett eventet som arrangeras av Aktiespararna. Eventet erbjuder en unik chans att träffa de medverkande bolagen och ställa frågor till bolagens representanter. Syftet med dagen är att ge besökarna underlag för att...

HemCheck tar stöd av Oysterberry för IR och kommunikation

HemCheck Sverige AB har inlett ett samarbete med kommunikationskonsulten Eric Österberg, som sedan 2009 är verksam i det egna bolaget Oysterberry Communication AB. Eric kommer att arbeta som rådgivare i finansiell och strategisk kommunikation samt...

Företagsmingel på Karolinska institutet

Många intressanta möten idag på Företagsmingel, Karolinska institutet. Internship projects for postdocs and early career researchers. För mer information:...