Bolagsstyrning

Bolagets revisor är Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, 113 97 Stockholm.
Sedan 2016 är bolagets huvudrevisor Jan Nyström: Box 351, 651 08 Karlstad.

Bolagsordning

Bolagsordningen är det regelverk som aktiebolag omfattas av.
Vänligen ladda ner HemChecks bolagsordning här:
Bolagsordning EGM 161107

Vår Vision

HemChecks vision är att säkerställa att varje blodprov ger de svar som sjukvården efterfrågar och behöver för att kunna erbjuda sina patienter en effektiv och säker vård.

Kontakta oss

Hemcheck Sweden AB
Karlstads universitet
Biomedicin
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Annelie Brolinson (CEO)
Mobil: +46 70 288 0826
annelie.brolinson@hemcheck.com

Kontakta oss

HemCheck Sweden AB
Karlstads universitet
Biomedicin
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Annelie Brolinson (CEO)
Mobil: +46 70 288 0826
annelie.brolinson@hemcheck.com

Följ HemCheck i sociala medier