Årsstämma

Besök oss här för uppdaterade nyheter och information angående vår Årsstämma.

Kallelse till Årsstämma i HemCheck sweden AB (publ) – 2018-05-14

Fullmaktsformulär

Protokoll årsstämma HemCheck 2017

HemChecks valberedning består av:
Fredrik Sjövall, ordf
Hjalmar Didrikson
Henrik Larsson
Mattias Karlsson
Johnny Olsson

Vår Vision

HemChecks vision är att säkerställa att varje blodprov ger de svar som sjukvården efterfrågar och behöver för att kunna erbjuda sina patienter en effektiv och säker vård.

Kontakta oss

Hemcheck Sweden AB
Karlstads universitet
Biomedicin
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Annelie Brolinson (CEO)
Mobil: +46 70 288 0826
annelie.brolinson@hemcheck.com

Kontakta oss

HemCheck Sweden AB
Karlstads universitet
Biomedicin
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Annelie Brolinson (CEO)
Mobil: +46 70 288 0826
annelie.brolinson@hemcheck.com

Följ HemCheck i sociala medier