Ägarlista

per den 30 september 2017

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Stockholm Karlstad Invest AB 1 256 325 11,56%
Mathias Karlsson 1 187 500 10,93%
Almi Invest Norra mellansverige 1 022 166 9,41%
Olcon engineering aktiebolag 1 020 942 9,4%
Försäkringsbolaget Avanza pension 561 516 5,17%
SHL Group AB 500 000 4,6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 422 124 3,89%
LMK Forward AB 386 500 3,56%
Övriga 4 507 527 41,48%
Totalt 10 864 600 100 %