Ägarlista

per den 31 december 2017

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Stockholm Karlstad Invest AB 1 256 325 11,56%
Mathias Karlsson 1 187 500 10,93%
Almi Invest Norra mellansverige 1 022 166 9,41%
Olcon engineering aktiebolag 1 020 942 9,40%
SHL Group AB 500 000 4,60%
Övriga 5 877 667 54,10%
Totalt 10 864 600 100%
Närmast efter topp 5
Försäkringsbolaget Avanza 385 272 3,55 %
Swedbank Estonia 314 110 2,89 %
Joakim Ilemark 314 000 2,89 %

 

Vår Vision

HemChecks vision är att säkerställa att varje blodprov ger de svar som sjukvården efterfrågar och behöver för att kunna erbjuda sina patienter en effektiv och säker vård.

Kontakta oss

Hemcheck Sweden AB
Karlstads universitet
Biomedicin
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Annelie Brolinson (CEO)
Mobil: +46 70 288 0826
annelie.brolinson@hemcheck.com

Kontakta oss

HemCheck Sweden AB
Karlstads universitet
Biomedicin
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Annelie Brolinson (CEO)
Mobil: +46 70 288 0826
annelie.brolinson@hemcheck.com

Följ HemCheck i sociala medier