Investerare

Välkommen till HemChecks Investor Relations sida. Här finns grundläggande finansiell information om företaget.
Besök gärna www.nasdaqomxnordic.com eller kontakta vår vd Annelie Brolinson direkt, för mer information.

Annelie Brolinson
Mobile: +46 70 288 0826
E-mail: annelie.brolinson@hemcheck.com

hemCheck presenterar sitt erbjudande på Aktiedagen i Lund.

hemcheck introducing HELGE™