Investerare

Välkommen till HemChecks Investor Relations sida. Här finns grundläggande finansiell information om företaget.
Besök gärna www.nasdaqomxnordic.com eller kontakta vår vd Annelie Brolinson direkt, för mer information.

Annelie Brolinson
Mobile: +46 70 288 0826
E-mail: annelie.brolinson@hemcheck.com

Företagspresentation på Aktiedagen 30 januari i Lund

hemcheck introducing HELGE™

Vår Vision

HemChecks vision är att säkerställa att varje blodprov ger de svar som sjukvården efterfrågar och behöver för att kunna erbjuda sina patienter en effektiv och säker vård.

Kontakta oss

Hemcheck Sweden AB
Karlstads universitet
Biomedicin
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Annelie Brolinson (CEO)
Mobil: +46 70 288 0826
annelie.brolinson@hemcheck.com

Kontakta oss

HemCheck Sweden AB
Karlstads universitet
Biomedicin
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Annelie Brolinson (CEO)
Mobil: +46 70 288 0826
annelie.brolinson@hemcheck.com

Följ HemCheck i sociala medier