HELGE™

PATIENTNÄRA HEMOLYSDETEKTION

Vad är HELGE™?

HELGE ™ är ett enkelt, engångstest för att direkt vid provtagning upptäcka om ett blodprov är hemolyserat. Hemolys eller rupturering av röda blodkroppar är den vanligaste orsaken till att blodprover anses vara olämpliga för analys. När ett blodprov inte kan analyseras orsakar det försening av diagnos och behandling, och ökar riskerna för patienter samt kostnader för vårdgivare. HELGE ™ är ett test som används direkt på blodprovet utan att påverka eller ändra det. Inom 30 sekunder fastställer HELGE ™ om Blodprovet måste tas om, eller om det har tillräckligt högt kvalitativt att skickas vidare för analys vid ett laboratorium.

HELGE ™ består av en nål som tränger in i blodprovskorken. En liten mängd helblod går in i testet och plasma separeras. Den separerade plasman överförs till ett detekteringsfält. Ett lättläst displayfönster ändrar färg när hemolys detekteras. HELGE ™ har en nålskydd för att skydda den som utför provtagningen.

Varje år uteblir cirka 45 miljoner provsvar globalt på grund av hemolys.

Studie visar att HELGE™ kan identifiera hemolys

För att kunna mäta hur många hemolyserade blodprov HELGE™ skulle kunna identifiera genomfördes en studie med 446 blodprov som testades vid enheten för klinisk kemi vid Centralsjukhuset i Karlstad. Var och ett av proven testades dels med HELGE™, dels med dagens standardtest. Samtliga blodprov kom från nämnda sjukhus. Standardtestets provsvar är detsamma som referensvärdet i studien.
HELGE™ lyckades identifiera 82 procent (41 av 50) av de hemolyserade proverna, denna andel kallas sensitivitet. Samtidigt identifierade HELGE™
96 procent (380 av totalt 396) av de icke hemolyserade proven.

INDIKATION I TRE FÄRGER

  • Gul: Neutral eller oanvänd.
  • Rosa: Ingen hemolys. Indikatorn blir rosa när HELGE ™ aktiveras. Förblir rosa om det finns en låg grad av, eller ingen hemslys. Provet kan skickas för analys..
  • Blå: Hemolys. Indikatorn ändras till blå om provet är hemolyserat.

Teknisk beskrivning

HELGE™ aktiveras genom att fästas på blodprovet och en liten del helblod dispenseras från blodprovet in i HELGE™.
Ett färgomslag i avläsningsfönstret gör det möjligt för användaren att avgöra om blodprovet är hemolyserat eller inte.
Grundutformningen av HELGE™ är ett cylinderformat test med avläsningsfönster för bedömning av testet på ena sidan.
Ett integrerat stickskydd skyddar användaren.

Referenser

M. J. Hallworth, ”The 70% claim: what is the evidence base?,” Annals of Clinical Biochemistry, vol. 48, pp. 487 -488, 2011.

P. Bonini, M. Plebani, F. Ceriotti and F. Rubboli, ”Errors in Laboratory Medicine,” Clinical Chemistry, vol. 48, no. 5, pp. 691-698, 2002.

P. Carraro and M. Plebani, ”Errors in a Stat Laboratory: Types and Frequencies 10 Years Later,” Clinical Chemistry, vol. 53, no. 7, pp. 1338-1342, 2007.

R. Mozzi, A. Carnevale, C. Valente, A. Dolci and M. Panteghini, ”Recording, monitoring, and managing pre-analytical issues in a metropolitan university hospital,” Biochimica Clinica, vol. 37, no. 2, pp. 95-99, 2013.

G. Lippi, N. Blanckaert, P. Bonini, S. Green, S. Kitchen, V. Palicka, A. J. Vassault and M. Plebani, ”Haemolysis: an over view of the leading cause of unsuitable specimens in clinical laboratories,” Clin Chem Lab Med, vol. 46, no. 6, pp. 764 -772, 2008.

G. Lippi and G. C. Guidi, ”Risk management in the preanalytical phase of laboratory testing,” Clin Chem Lab Med, vol. 45, no . 6, pp. 720-727, 2007.

Worlds Health Organistation, ”Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations,” Worlds Health Organistation, Ge neva, 2002.