Användarstudie

hemCheck genomförde användartester med en prototyp av Helge, ett patientnära test för att upptäcka hemolys, vid akutavdelningen på Centralsjukhuset Karlstad mellan december 2016 och maj 2017. Syftet med testerna var att få en bättre förståelse av användarvänlighet och prestanda i klinisk miljö för att kunna identifiera förbättringsområden för den uppgraderade produktversionen, vilken inkluderar en digital avläsare, som är under utveckling.

Den uppmätta hemolysfrekvensen på akutmottagningen var i genomsnitt 10,2 % för samtliga blodprov i kontrollgruppen, vilket stärkte hemChecks syn på omfattningen av problemet. Hemolysfrekvensen var avsevärt högre (21 %) vid användning av perifer venkateter (PVK) samt när långsamt blodflöde observerats vid provtagningstillfället (36 %). Hemolysfrekvensen varierade kraftigt (3 till 19 %) mellan deltagande sjuksköterskor. Dessa kunde korrekt förutspå hemolys i mindre än en tredjedel av fallen.

Helge prototypen ansågs användarvänlig och kunde med lätthet införlivas i den kliniska miljön. Med den nuvarande prototypen (kalibrerad till hemolysindex (HI) 50), sänktes hemolysfrekvensen för Troponin T-tester (HI cutoff 100) med 75 % och hemolysfrekvensen för kalium, ALAT-, AL-tester med 36 % (HI cut off 50). Justeringar av prototypen, inklusive införande av en digital avläsare, görs för att förbättra prestanda för hemolyskänsliga prov, såsom kalium, ALAT, ALP.

Hemcheck Sweden ABKarlstad universitetBiomedicinUniversitetsgatan 2651 88 KarlstadSweden Copyright hemCheck 2017