HemCheck tecknar avtal med globala Scanfil

HemCheck har tecknat ett samarbetsavtal med den globala tillverkaren Scanfil. Scanfil kommer tillverka de avläsare som används i HemChecks produktkoncept Helge, avsett för patientnära detektion av hemolys. HemChecks mål är att Helge under 2018 ska nå den CE-märkning...

Hemcheck offentliggör årsredovisning för 2017

Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida www.hemcheck.com samt i form av bifogad pdf. För ytterligare information, kontakta: Hemcheck Sweden AB...

Hemcheck kallar till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i hemcheck sweden AB (publ) Aktieägarna i Hemcheck Sweden AB (publ), kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2018 kl. 13.00 på Lagergrens gata 2 i Karlstad. Rösträttsregistrering börjar kl. 12.30 och avbryts när stämman öppnas. Ladda ner...

HemCheck söker Klinisk samordnare

Kravprofil Vikariat 1 juni 2018 – 31 januari 2019 HemCheck utvecklar och tillverkar ett koncept för patientnära hemolysdetektion. Företaget har senaste tiden nått stor framgång inom utvecklingen av produkt med tillhörande metod och vi söker nu en klinisk samordnare...