Viktigt patent beviljas av USPTO

USPTO, det amerikanska patentverket, meddelar att HemChecks patentansökan gällande bolagets teknik för hemolysdetektion kommer att beviljas i USA. – Det är mycket glädjande att vi fått detta som ett erkännande för vår unika lösning, men patentet är också...

Hemchecks teckningsoption av serie TO 1 nyttjades till cirka 96,3 %

Teckningsperioden för TO 1 avslutades den 9 februari 2018 och under denna period nyttjades 4 843 630 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 96,3 %. Hemcheck tillförs därmed cirka 29,1 miljoner kronor före...