Idag inleds teckningsperioden för teckningsoption TO 1

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i mars 2017 kan aktier tecknas under perioden 29 januari – 9 februari 2018. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för sex (6) kronor. Observera...

HemCheck och Region Västmanland i studie om hemolyserade blodgasprov

Karlstad 23 januari 2018: HemCheck Sweden AB meddelar idag att bolaget tecknat ett avtal med Region Västmanland avseende en studie för att kartlägga förekomsten av hemolys i blodgasprover tagna vid akutmottagningen på Västmanlands Sjukhus i Västerås. Blodgasanalys är...