Kvartalsrapport Q3 2017

Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2017. Pressmeddelande >> Kvartalsrapport Q3 2017...

Etikprövningsnämnden godkänner HemChecks ansökan

Vid sitt sammanträde i oktober beslutade Etikprövningsnämnden i Uppsala att godkänna HemChecks ansökan om att få genomföra en studie bestående av en metodjämförelse vid akutmottagningen och det kliniska kemilaboratoriet vid Centralsjukhuset i Karlstad. Läs mer...

HemCheck tar stöd av Oysterberry för IR och kommunikation

HemCheck Sverige AB har inlett ett samarbete med kommunikationskonsulten Eric Österberg, som sedan 2009 är verksam i det egna bolaget Oysterberry Communication AB. Eric kommer att arbeta som rådgivare i finansiell och strategisk kommunikation samt...

Företagsmingel på Karolinska institutet

Många intressanta möten idag på Företagsmingel, Karolinska institutet. Internship projects for postdocs and early career researchers. För mer information:...