Med HemChecks produktkoncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället.

Hemolysdetektion vid blodgasanalys nytt område för HemCheck

Hemolysdetektion vid blodgasanalys nytt område för HemCheck

HemCheck Sweden AB meddelar idag att bolaget avser vidareutveckla sitt produktkoncept Helge till att omfatta även hemolysdetektion i samband med blodgasanalys. Blodgasanalys, som är en del av rutinarbetet på sjukhus, kan liksom vanlig blodprovstagning påverkas av...

läs mer

Pressmeddelanden och Nyheter

HemCheck participates in SWEETs18

SWEETs18, The National Emergency Emergency Meeting, is arranged between 7-9 of March in Stockholm, Sweden. For three days, Sweden's emergency medical practitioners and emergency nurses meet to discuss and learn from each other. HemCheck participates and present how...

Viktigt patent beviljas av USPTO

USPTO, det amerikanska patentverket, meddelar att HemChecks patentansökan gällande bolagets teknik för hemolysdetektion kommer att beviljas i USA. - Det är mycket glädjande att vi fått detta som ett erkännande för vår unika lösning, men patentet är också strategiskt...

Hemchecks teckningsoption av serie TO 1 nyttjades till cirka 96,3 %

Teckningsperioden för TO 1 avslutades den 9 februari 2018 och under denna period nyttjades 4 843 630 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 96,3 %. Hemcheck tillförs därmed cirka 29,1 miljoner kronor före...

Idag inleds teckningsperioden för teckningsoption TO 1

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i mars 2017 kan aktier tecknas under perioden 29 januari – 9 februari 2018. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för sex (6) kronor. Observera...

Produktkonceptet

HemChecks verksamhet bygger på framtagandet av produktkonceptet Helge®. Konceptet består av två olika engångstester, ett för blodgassprutor och ett för provrör samt en gemensam avläsare som snabbt och enkelt ger svar på om blodprovet är hemolyserat eller inte. Syftet är att hitta hemolyserade blodprover på några sekunder i direkt anslutning till blodprovtagningen (point-of-care).

Vår Vision

HemChecks vision är att säkerställa att varje blodprov ger de svar som sjukvården efterfrågar och behöver för att kunna erbjuda sina patienter en effektiv och säker vård.

Kontakta oss

Hemcheck Sweden AB
Karlstads universitet
Biomedicin
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Annelie Brolinson (CEO)
Mobil: +46 70 288 0826
annelie.brolinson@hemcheck.com

Kontakta oss

HemCheck Sweden AB
Karlstads universitet
Biomedicin
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Annelie Brolinson (CEO)
Mobil: +46 70 288 0826
annelie.brolinson@hemcheck.com

Följ HemCheck i sociala medier